खान सरांचे अनोखे रक्षाबंधन

Headlines

ऑनलाईन कोचिंगसाठी प्रसिध्द असलेले खान सरांनी 7000 विद्यार्थींनींकडून राख्या बांधून घेऊन एका अनोख्या पद्धतीने रक्षाबंधन साजरा केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *